Oljebekämpning

CleanOil är ett oorganiskt material för absorbering av olja, tillverkat av stenfiber, som utöver en uppsugningsförmåga av toppklass har en bra flytförmåga och är lätt att samla in. Användningskostnaderna för produkten kan även hållas låga tack vare att den kan lagras i ett så begränsat utrymme, är okänslig för luftfuktighet, är lätt att samla in efter användning, för att det är lätt att rengöra arbetsredskapen och för att använt material kan utnyttjas på ett naturvänligt sätt t.ex. förbrännas för att utvinna energi. Produkten kan dessutom användas ett flertal gånger i följd, efter att oljan pressats ut.

CleanOil – absorptionsmaterialet lämpar sig speciellt för uppsamling ur vatten och för skydd av stränder. Använd i grynform fungerar produkten utmärkt även vid svåra strandförhållanden, då den bildar en skyddszon mellan stranden och den olja som närmar sig denna.

Som mest binder CleanOil upp 21,68 kg olja/m2 eller nästan 9-gånger sin egen volym.

Vi utvecklar hela tiden nya applikationer för såväl för konsumenter som yrkemässiga användare. Vi kommer inom kort att presentera de nyaste produkterna på våra webbsidor.