Diagnostik

GIN har lösningar som tillämpar industriautomatik för diagnostiska laboratorier. Våra diagnostikprodukter är baserade på det produktunderlag (Desktop) för monteringsautomatik som JOT-automation Oy utvecklat för industrins behov. Flera hundra av Desktop-apparaterna är i användning runt om i världen, och genom att utnyttja denna användarerfarenhet kan våra lösningar även ge funktionssäkerhet och underhållsfrihet åt laboratorieapparatur.

GIN-Sampler™ är en automatiseringsrobot avsedd för hantering och sortering av olika prover, till viken man kan ansluta olika moduler avsedda att röra olika stycken samt olika läshuvuden för analys av prover.

GIN-Dispenser™ är en flexibel dosör avsedd för hantering av vätskor.  Genom att ansluta avancerad vätskedoseringsteknik till Desktop-underlaget kan det användas bl.a. för dosering av vätskor i hål-/titerplattor, vätskedosering av microarray-baserade tester o.s.v. Download brochure

GIN Combi™ är en kombination av nämnda moduler. Med denna variation av produkter är det möjligt att förverkliga automatisering av ett diagnostiskt laboratorium i den utsträckning man önskar. GIN Combi-produkterna kommer att skräddarsys i enlighet med kundens behov.

De av våra för produktion avsedda produkter som baserar sig på tidigare nämnda automatisering, mångdubblar kapaciteten på produktionslinjer för skräddarsydda tillämpningar som är i är allmänt bruk. Lösningarna är baserade på små Desktop-apparater, med vilkas hjälp kapaciteten på t.ex. renrumsproduktion kan upp till tiodubblas. Våra produkter är lätta att använda, flexibla, och lät att programmera för nya produktionsbehov. Det tekniska underhållet av produkterna, monitoreringen av produktkvaliteten, samt korta leveranstider är några mervärden för våra kunder. Dessa våra produkter är utvecklade för att uppfylla de stränga kvalitetsstandarder som gäller för industriell produktion.

Inom produktionsautomation ligger fokus för den diagnostikaffärsverksamheten på utveckling av Point of Care –tester (POC) och på ett starkt kunnande inom automation. De första lösningarna möjliggör en ytterst effektiv grad av automation, som kan tillämpas på bl.a. produktion av laterala flödestester.

Våra produkter avsedda för produktion skräddarsys i enlighet med våra kunders behov