{tx_title_se}
{tx_title_se}
{tx_title_se}
{tx_title_se}
{tx_title_se}

Välfård och renare miljö

Global Innovation Network (GIN) är ett företag specialiserat på välfårds- och miljöteknologi. Inom välfårdsteknologi utvecklar och producerar GIN produkter med vilka man effektiverar tillverkning av diagnostikprodukter för provbehandling. Inom miljöteknologi koncentrerar sig GIN på vattenrening och oljebekämpning samt på miljömonitorering.

CleanWater

-vattenreningsprodukter

Våra produkter lämpar sig för en helhetsmässig behandling av vatten. I vårt sortiment hittar man produkter för rening av glesbygdens avfallsvatten, allt från rening av strandbastuns vatten till jordbrukens och hela bysamhällens behov.

Läs mer

CleanOil

-oljebekämpningsprodukter

Våra oljebekämpningsprodukter har i ett flertal oberoende studier konstaterats vara de mest effektiva produkterna för att absorbera olja. CleanOils effektivitet är baserad på användning av naturlig och miljövänlig stenfiber.

Läs mer

Diagnostik

Våra diagnostikprodukter är baserade på den monteringsautomatisering för diagnostik, och det produktunderlag för provhantering som vi utvecklat i samarbete med  JOT-automation Oy.

Läs mer

Extremely accurate sub microliter dispensing

 

GIN EMB (Electromagnetic Bellows) dispenser increases the lab productivity by introducing multi-functional high accuracy dispenser with the world’s smallest footprint. The dispenser can be used as a stand alone device or 100% walk-away fully robotic compatible to HTS automation.

Läs mer