Företagsinformation

Global Innovation Network Oy (GIN) är ett företag som har specialiserat sig på välfärds- och miljöteknologi. Företaget grundades år 2010 och den egentliga verksamheten startades i september 2011. Bolagets huvudkontor ligger i Uleåsalo.

Vi söker ständigt nya teknologier och produkter som kan stöda affärsverksamheten. Vårt mål är att växa kraftigt genom försäljning av egna produkter, ny representation som stöder affärsverksamheten samt genom nya teknik- och företagsköp.

Företagledningen besitter stort kunnande och renommé’ inom den affärssektor där vi är verksamma. I takt med större erkänsla har bolaget sedan starten erbjudits ett flertal olika produktmöjligheter, av vilka Green Rock Oy:s vattenreningssystem och oljebekämpningsprodukter ledde fram till GIN:s första företagsköp, efter tre inledande verksamhetsmånader. Namnet Green Rock Oy kommer att ändras till GIN Aqua Oy.

Tyngdpunkten i GIN:s affärsverksamhet ligger på vattenrening och monitorering som ansluter till denna, samt på ett starkt kunnande gällande automation, och via kunskap om affärssektorn även till utveckling av diagnostiska och analytiska tester och apparater.

Vi är verksamma inom en marknad som är i kraftig tillväxt. Intresset för det egna välmåendet och den egna livsmiljön skapar en naturlig grogrund för nya teknologier och produkter. Vårt mål är att introducera produkter på marknaden med vilka vi kan följa upp vår egen hälsa och påverka vår livsmiljö. 

GIN:s verksamhet är företagardriven. Bolagets ägare fungerar även inom bolagets förvaltning och ledning. GIN kommer i framtiden att utöka aktiekapitalet genom riktade emissioner och avsikten är att få med ägare som genom sina egna aktiva insatser och nätverk bidrar med mervärde till bolagets verksamhet. Vårt mål är att under detta årtionde bli ett internationellt, betydande och mycket lönsamt företag specialiserat inom välfärds- och miljöteknologi, som kommer att ha beredskap att lista sig på internationella börser, om man så önskar.