Produkter och tjänster

Vattenrening

Våra produkter lämpar sig för heltäckande behandling av vatten. I vårt sortiment hittar man produkter för rening av glesbygdens avfallsvatten, allt från strandsbastuns vatten till rening för jordbrukens och bysamhällens behov.  Våra undersökt effektiva och lättanvändbara Iisi-reningsverk är planerade för de behov som de som bor i sommarstugor eller i olika typer av småhus har. Biostone och Chemstone –reningsystemen är utvecklade för att klara av rening av avfallsvatten på större objekt.  Clean Water-vattenfiltret rengör t.ex. sjö- eller åvatten för olika behov av rent vatten. Clean water –vattenreningskemikalierna ökar effektiviteten och kvaliteten på vattenreningen. De passar till de flesta minireningsverk.

Via våra samarbetspartners och återförsäljare kommer du också att få tillgång till fackkunskap för att sköta helhetsentreprenad. Det är nödvändigt med sakkännedom vid såväl planeringen som vid installationsarbetet för att slutresultatet skall bli ett reningsverk som håller länge och fungerar på ett korrekt sätt. I vårt nätverk av återförsäljare ingår affärer som uppfyller de nödvändiga kraven på kompetens, med personal som vi har utbildat för att de ska kunna planera, installera och serva vår apparatur. Dessa experter är verksamma i nästan alla kommuner och städer i Finland, sannolikt hittar du en egen återförsäljare alldeles nära dig.

CleanOil -oljebekämpningsprodukter

Våra oljebekämpningsprodukter har i ett antal oberoende studier konstaterats vara det mest effektiva absorptionsmedlet för olja som finns på marknaden. CleanOils effektivitet grundar sig på naturidentisk och miljövänlig stenfiber. Produkterna lämpar sig för både yrkes- och hemmaanvändning och suger upp en nästan nio gånger så stor mängd av olika oljeprodukter och kemikalier. De återanvändbara CleanOil-produkterna lämpar sig för ett flertal olika användningsobjekt och –ändamål, t.ex. i vatten, vid servicestationen, mekaniska verkstaden, garaget och köket. Knorring Oy ansvarar för försäljningen av CleanOil-produkter för yrkesmässigt bruk i Finland och Estland.

Diagnostik

När det gäller diagnostik är våra produkter baserade på en kompakt tillverkningsplattform (Desktop/JOT Automation Oy), automatiska provhanteringsenheter (GIN Sampler), vätskedosörer (GIN Dispenser) samt kombinationer av dessa (GIN Combi), som skräddarsys för kunden behov.  Våra kunder utgörs av diagnostiska laboratorier och internationella bolag som säljer diagnostiska system (OEM partnerskap).

Ett annat område inom diagnostik som vi fokuserar på är produktion av snabbtester (POC) samt automatisering av dessa. Även inom detta affärsområde använder vi samma industriella automationsplattform.  Inom denna sektor utgörs våra kunder av internationella bolag som säljer snabbtester.

Våra produkter är avsedda både för laboratorier och produktionsförhållanden och är lätta att använda, flexibla och är lätta att programmera för nya behov. De är dessutom utvecklade för att uppfylla de stränga kvalitetstandarden för industriell produktion. Tekniskt underhåll av produkterna, kontroll av kvaliteten på produktionen och snabba leveranstider utgör ytterligare förmåner för våra kunder.