IISI ROCK

IISI ROCK är ett biologiskt och kemiskt fungerande avloppsvattenreningsverk, som installeras på en färdig slambrunn. IISI kan installeras under alla årstider, eftersom grävarbeten inte behövs.

Fosforavlägsnandet sker med hjälp av kemikalier. IISI-reningsverket fungerar som en bioreaktor, som avlägsnar organiska ämnen och kväve enligt gällande föreskrifter. IISIs reningsresultat täcker de strängaste och därmed de grundläggande kraven.

Du kan självklart installera IISI-reningsverket på en ny slambrunn, om din gamla inte uppfyller de rätta kraven.

Produktkort

IISI ROCK 32 900 kr (inkl. moms)