IISI - FUNGERANDE BEKYMMERSFRIA MINIRENINGSVERK

Våra produkter lämpar sig för en helhetsmässig behandling av vatten. I vårt sortiment hittar man produkter för rening av glesbygdens avfallsvatten, allt från rening av strandbastuns vatten till jordbrukens och hela bysamhällens behov.

 

IISI ROCK uppdaterar din trekammarbrunn och fixar avloppet otroligt lätt och billigt. Det blir då ett komplett minireningsverk. Inkoppling klarar man själv utan grävmaskin.
IISI ROCK 32 900 kr (inkl. moms)

 

IISI S6 är ett biologiskt och kemiskt avloppsreningsverk anpassat för ett hushåll för högst 6 personer. Processerna i IISI - reningsverk rengör avloppsvattnet så att det uppfyller kraven enligt lag.
IISI S6 54 500 kr (inkl. moms)

 
 
Generalimportör i Sverige:   Svenska Miljöexperten AB
Försäljning i Sverige:           Lokala återförsäljare

 

Vi utökar vårt återförsäljningnätverk!

Vi behöver främst till Södra-Sverige men också till andra delar av Sverige. Mer information får du av distriktsansvariga som du hittar under rubriken Jobba med oss!